Χορηγοί

 xorigos3 Ήρας 20 &Δήλου 18, Γαλάτσι
Τηλέφωνο: 210.21.31.340
xorigos2 Ζήνωνος 19, Γαλάτσι
Τηλέφωνο: 210.21.38.142
xorigos1 Λ. Βεΐκου 111, Γαλάτσι
Τηλέφωνο: